Sök

Resultat trygghetsundersökning 2023: Lokalpolisområde Lund

Polis som pratar med familj med två barn

Bild: Polisen

Årets trygghetsundersökning visar en tydlig förbättring för Lunds kommun som helhet.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 

- Årets trygghetsindex på 1,41 är det bästa vi haft på flera år. För oss som ständigt jobbar med att skapa ett tryggt Lund är detta mycket glädjande. Trygghetsundersökningen är ett viktigt verktyg för oss och en bra modell för att lyssna på hur medborgarna upplever tryggheten i sina närområden, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

– Med ett nära och målinriktat samarbete med polisen, universitetet och civilsamhället är vi tydligt på rätt väg. Det resultat vi nu ser är en rejäl ökning av tryggheten. När vi i det dagliga arbetet sätter lundabornas trygghet i fokus gör det skillnad i praktiken, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Under 2023 har två områden stått i särskilt fokus för insatser, Lunds centrum och Norra Fäladen. Båda dessa områden är i årets undersökning, tillsammans med Södra Sandby, de som tagit störst kliv mot en tryggare närmiljö. Området Söder/Klostergården befäster sin förbättring från i fjol. I de östra delarna av kommunen är tryggheten generellt god. Index ligger i nivå eller bättre jämfört med de senaste åren. Polisens agerande mot problem får också det bästa betyget på flera år.

– Jag är väldigt glad att lundabornas trygghet ökar och vårt arbete gett resultat. Vi ska nu fördjupa oss i vad resultatet i årets mätning visar, för att kunna skapa rätt åtgärder och därmed ytterligare stärka lundabornas upplevelse av trygghet, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Lunds trygghetsindex står sig väl i konkurrens med andra jämförbara kommuner i polisregion Syd. Polisen i Lund tillsammans med Lunds kommun och andra samverkansaktörer kommer att fortsätta arbetet för att befästa Lund som en av polisregion Syds och Sveriges tryggaste kommuner.

Fakta lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 55 %
  • Antal inkomna svar: 1 960
  • Totalindex: 1,41 (2022: 1,73)

Mer detaljerad information

Problembilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsundersökning 2023 – lokalpolisområde Lund (pdf, 624 kB).

Frågor från media

besvaras av polisen och kommunen i samverkan.
Kontaktperson: Kommunpolis Joakim Nyberg.