Sök

Malmö sätter ökad press på de som utövar våld mot sin partner

Den brottsförebyggande metoden Trygg relation – fri från våld testas i skarpt läge i Malmö med start i februari.

I princip varje dag åker polisen till bostäder i Malmö efter misstanke om våld i nära relation. Det kan vara den som utsatts för brottet, närstående eller grannar som larmat. Polisen i Malmö ska nu inte bara hålla förhör, säkra teknisk bevisning och gripa de som misstänks för allvarligt våld mot sin partner. På plats ska polisen också se till att både misstänkt och den som är utsatt för brott får information om den hjälp som finns att få från polis och socialtjänst.

Stödet vi erbjuder medborgarna är egentligen inte nytt. Skillnaden är att vi nu på ett systematiskt sätt markerar för människor vi möter i de här situationerna att de inte är anonyma. Även i fall då vi lämnar en bostad utan åtgärd, men där omständigheter och observationer på platsen ger poliserna känsla av att allt kanske inte står rätt till, ska det vara tydligt att vi har sett dem och att det finns hjälp att få, berättar Jonas Lander, som är polisens projektledare.

Metoden syftar till att förhindra partnervåld genom ökat fokus på gärningspersonerna. Utifrån polisanmälningar som kommer in avgör polisens analytiker, vilka personer som ska bli föremål för extra fokus från polisen, Malmö stad och Kriminalvården som alla samverkar i projektet.

- Den som utövar våld mot sin partner ska känna att samhället har koll på dem och att vi inte tolererar våld. När frivilliga sociala insatser inte räcker för att bryta våldet, kan vi sätta in kraftfullare verktyg. Det kan handla om högre polisiär närvaro i bostadsområdet där brotten begås. Vi ska också bli bättre på att dela information inom polisen om personer som vi bedömt särskilt farliga för sin partner på samma sätt vi uppmärksammar andra som är misstänkta för andra allvarliga brott.

Metoden införs successivt under 2024. Under testperioderna kommer alla tre myndigheter att jobba aktivt med de ärenden som kommer in och dela information för att sätta in rätt insats för varje individ.

- Det här är ett nytt sätt att arbeta över myndighetsgränserna med ett allvarligt samhällsproblem. Genom att sätta ökad press på gärningspersoner att ändra sitt beteende kommer vi tillsammans att kunna göra stor skillnad för personer som utsätts för våld i relation, säger polisens projektledare Jonas Lander.

Media som önskar mer information, kontakta Nils Norling, presstalesperson i för polisen i Malmö, 073 - 422 77 52

Läs mer om samverkansprojektet på Malmö stads hemsida

Så här går kartläggningen av våldsutövare till

Utifrån polisanmälningar som kommer in i Malmö avgör polisens analytiker vilka personer som ska bli föremål för extra fokus och ingå i kartläggningen. Personerna delas in i fyra kategorier utifrån brottsaktivitet och de riskfaktorer för dödligt våld som identifierats.

Riskfaktorer för dödligt våld:

  • Pågående separation
  • Missbruk
  • Kontrollerande beteende (stalking)
  • Sexuellt våld (strypning)
  • Psykisk ohälsa (suicidtankar)
  • Markant påtaglig rädsla hos målsägande