Sök

Brottsligheten i Malmö sjönk under Eurovision

Med uppemot 100 000 besökare i Malmö under Eurovisionveckan, hade polisen inte bara planerat för hög närvaro på allmänna platser utan också en ökad förmåga att utreda både brott i både den fysiska miljön och på internet.

En särskild utredningsgrupp bildades för att snabbt kunna hantera ärenden som hade bäring på Eurovision eller som hade påverkan på evenemanget; allt från mängdbrott som fickstölder och narkotikainnehav till en förmåga att kunna hantera mycket allvarliga brott.

Med det försämrade säkerhetsläget hade polisen stort fokus på spaning och på att observera personer med avvikande beteende. Polisanställda i yttre tjänst hade ett nära samarbete med utredarna som omedelbart kunde göra bakgrundskontroller på personer som på olika sätt avvek från normalbilden.

På förfrågan från Säkerhetspolisen bistod Europols, European Counter terrorism Centre (ECTC) med experter inom kontraterrorism och extremism.

– Vi hade personal på plats i Malmö under Eurovision för att svenska myndigheter skulle få full tillgång till Europols informationssystem och expertis. Genom att sitta tillsammans kunde vi i realtid säkerställa ett effektivt utbyte av information mellan svenska, danska och internationella rättsvårdande myndigheter och säkerhetstjänster.Vi tog även fram bedömningar och analyser som delades inför Eurovision, berättar Anna Sjöberg, chef för European Counter Terrorism Centre vid Europol.

– Eurovision var ett tryggt och säkert evenemang. Vi hade förberett oss noga och i samverkan med Säkerhetspolisen och Europol hade vi hela tiden en god underrättelsebild. Samtidigt kan man aldrig helt utesluta risken för ensamagerande gärningspersoner vid stora, publika sammanhang. Under Eurovision gjorde vi bakgrundskontroller på ett 10-tal personer. Samtliga kunde avfärdas efter kontroll, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Under Eurovision hade arresterna i Malmö med omnejd, kapacitet för att hantera ett stort antal frihetsberövade, men när veckan summerades hade enbart en person gripits och anhållits och där det fanns en koppling till evenemanget. Mannen misstänktes för grovt vapenbrott i samband med en allmän sammankomst. Han släpptes på fri fot efter förhör.

Resultatet efter Eurovisionveckan visar på 81 polisanmälningar med direkt koppling till Eurovision. Vanligast var brott mot luftfartsförordningen. Det handlar om 16 anmälningar av personer som flugit drönare trots flygförbudet som gällde i stora delar av Malmö. 22 icke tillståndsgivna allmänna sammankomster och det är ett brott mot ordningslagen. 12 narkotikabrott med bäring på Eurovision rapporterades.

Utredningar pågår fortfarande i en handfull ärenden som har koppling till Eurovision. Det gäller bland annat två fall av misstänkt hets mot folkgrupp där personer i sociala medier skrivit antisemitiska budskap som skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp. En person utreds för skadegörelse efter att ha målat ett övergångsställe i palestinska flaggans färger.

– Det var mycket fokus på säkerhetsläget inför Eurovision och den höga polisnärvaron har säkerligen haft en dämpande effekt. Vi lyckades härbärgera både glitterfesten, folkvimlet och de allmänna sammankomsterna utan att några allvarligare brott begicks. Det är vi mycket nöjda med, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.