Sök

Våldsdrivande aktörer i Malmö kallades till möte

Inom ramen för Sluta skjut hade ett 10-tal personer från våldsdrivande grupperingar ett möte med polisen, Malmö stad och Kriminalvården under onsdagen.

Syftet med Sluta skjut är att få personer som rör sig i kriminella kretsat att sluta med grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar. En viktig komponent i konceptet, som ursprungligen kommer ifrån USA, är att samla personer till ett gemensamt möte, ett så kallat call-in. Under onsdagens träff fick deltagarna lyssna till en före detta kriminell, en mamma som förlorat sin son, en religiös ledare, en representant för staden, polis, socialtjänst och kriminalvård.

- Vinsten med mötena är att vi visar att hela samhället står bakom ett gemensamt budskap om att sluta med våldet och välja en annan väg, säger Glen Sjögren från polisen i Malmö.

Onsdagens call-in var det sjätte sedan Sluta skjut infördes i Malmö 2018. Parallellt jobbar polis och Malmö stads avhopparteam uppsökande. De  håller enskilda samtal med kriminella som bedöms vara i riskzonen för att begå allvarliga våldsbrott eller som själva riskerar att bli offer för våldet. Sedan starten har omkring 250 sådana samtal hållits i Malmö.

- Mötena på tu man hand pågår hela tiden. Det personliga samtalet kan bli avgörande för att personer ska våga lämna den kriminella banan, menar Glen Sjögren.

Under 2024 har åtta skjutningar inträffat i Malmö. Det är en förändring till det bättre jämfört med 2023 då det totalt inträffade 40 skjutningar i staden. Två personer har skadats och ingen person har avlidit till följd av skottlossning i Malmö hittills i år. Två sprängningar har skett i Malmö under 2024, även det är ett trendbrott i positiv riktning. 2023 skedde totalt nio sprängningar i Malmö.