Sök

Ny samverkansöverenskommelse polis/kommun i Lomma

Polisen och Lomma kommun har utvecklat och förnyat sin samverkansöverenskommelse.

En ny samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen i Lomma har i dagarna undertecknats av lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson och kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén. En bra samverkan minskar brottsligheten och ökar tryggheten för många. Gemensamma lägesbilder har tagits fram, vilket är viktigt för att kunna se vilka fokusområden som är mest prioriterade att arbeta med. Medborgarna i Lomma är alltid välkomna att bidra med sina iakttagelser, så att bilden är så korrekt och aktuell som möjligt.

Ett av fokusområdena i den nya överenskommelsen är ungdomar. Det är ett område där polis och kommun samverkar sen lång tid tillbaka, men där  samverkan nu kommer att utvecklas ytterligare. Samarbete finns även på flera andra områden – allt för ökad trygghet för medborgarna i Lomma kommun.

Läs hela samverkansöverenskommelsen här! (pdf, 274 kB)