Sök

JO har fattat beslut om överträdelse om repressalieförbud

En chef i polisområde Fyrbodal har efter anmälan kritiserats av Justitieombudsmannen för att ha överträtt repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Polisområdeschefen Jörgen Thorén kommenterar beslutet så här:

– Det är bra att JO nu har prövat den här frågan. JO har kommit fram till att chefen i det här fallet överträtt repressalieförbudet även om det tydligt framgår i beslutet att det inte var avsikten.

– När vi som arbetsgivare bemöter kritik som medarbetare framför offentligt inom ramen för sin yttrandefrihet – exempelvis i en debattartikel – är det viktigt att vi hanterar det på ett sätt som inte uppfattas som en repressalie. Vi tar till oss JO:s kritik och kommer att se över om det finns några oklarheter i riktlinjer eller liknande som vi behöver förtydliga, säger Jörgen Thorén.