Sök

Rekordbeslag när Polisen och Postnord granskade postflödet i Göteborg

En hög med bruna vadderade kuvert och en blå postsäck från Postnord.

Åtta av tio försändelser som valdes ut för kontroll innehöll illegala substanser. Bild: Johan Ekström

Vid en riktad insats mot postgången i Göteborg togs 1 358 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat.

Sedan den nya lagen möjliggjorde för postaktörer att tipsa polisen och andra myndigheter om misstänkta försändelser har beslagen ökat.

Totalt 1 358 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Göteborg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, marijuana, LSD och kokain, narkotikaklassade läkemedel som Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

– Vi hade en genomsnittlig träffsäkerhet på 80 procent när man valde ut misstänkta försändelser ur postflödet, säger Max Olsson som är lokalpolisområdeschef i Göteborg city. Det här har på många sätt varit en okontrollerad väg att distribuera illegala preparat, fram till nu.

Effektivt arbetssätt

Polisen och Postnord ser det som positivt att man arbetar på det här viset, men att arbetet behöver utvecklas och skalas upp framöver. 

– På det sätt vi genomfört insatserna i Göteborg visar på hur effektivt samarbetet kan vara. Postnords personal är duktiga på att upptäcka misstänkta försändelser och vi får möjlighet att direkt öppna dem, beslagta och upprätta anmälningar, säger Max Olsson.

Brottsförebyggande

Att beslagta och utreda bland annat narkotikabrott vid illegala försändelser i postgången är inte den enda anledningen att polisen genomför dessa typer av insatser. Det brottsförebyggande perspektivet ser polisen är ett av huvudsyftena att granska postflödet.

Vid insatsen i Göteborg har polisen valt att skicka med ett brev riktat till mottagaren – om att den misstänks för brott.

– Vi ser det hela som en förebyggande insats att informera om att vi arbetar på det här viset. Det ska inte vara en okontrollerad väg för illegala försändelser. Även de brev och paket som inte visade sig innehålla något olagligt vid kontrollen fick ett medskickat brev om varför polisen har öppnat försändelsen, säger Max Olsson.

1 200 misstänks för narkotikabrott

Efter den första insatsen har samarbetet med Postnord fortsatt. Ytterligare 1 300 försändelser innehållande narkotika har tagits i beslag. Mottagarna till försändelserna är bosatta över hela Sverige.

– Vi har identifierat cirka 1 200 personer och samtliga av dem är nu misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen. Många av dem är tidigare ostraffade, säger Johan Ekström vid spaningssektionen i Storgöteborg.

Nya insatser planeras

Polisens målsättning är att fler illegala försändelser i postflödet ska beslagtas och såväl köparna – men framförallt säljarna – ska utredas och lagföras.

– Vi har bara börjat vårt arbete med försvåra för säljare och köpare att använda postgången för narkotikadistribution. Upptäcktsrisken framåt kommer att öka markant. Vi planerar redan för nya insatser och vårt samarbete i vardagen har redan blivit mycket bättre, säger Max Olsson.