Sök

Center mot arbetslivskriminalitet öppnat i region Syd

I början av december öppnades det myndighetsgemensamma centret mot arbetslivskriminalitet (AKC) i region Syd, där nio myndigheter ska samverka mot brott i arbetslivet. AKC finns nu upprättat i Sveriges samtliga sju polisregioner.

De myndigheter som samverkar inom AKC är – Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Det myndighetsgemensamma arbetet fokuserar på att genomföra arbetsplatsinspektioner runtom i regionen i syfte att upptäcka brott, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsatts för människohandel eller människoexploatering.

- Genom att vi samlokaliserar ökar vi möjligheterna att ytterligare utveckla vår samverkan, och därigenom även utveckla och öka våra myndighetsgemensamma kontroller. Det kommer även göra att vi minskar glappet mellan myndigheterna och bättre kan utnyttja varandras kompetenser, säger Maria Arp, sekretariatet för myndighetssamverkan, nationella operativa avdelningen (NOA).