Sök

8480 brott kopplade till internationella brottsnätverk förhindrade i region Syd

Under de senaste åren har svensk polis genomfört omfattande kartläggning av gränsöverskridande brottslighet. Medborgare och näringsidkare i polisregion Syd har under en längre tid drabbats av omfattande stöldvågor där kriminella nätverk samverkar och agerar över stora geografiska områden som sträcker sig över nationsgränser.

För att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, till exempel tillgreppsbrott, rattfylleri, våldsbrott, bedrägerier etc. har polisregion Syd initierat ett projekt riktat mot utländska kriminella. Projektet syftar till att öka kunskapen och utveckla effektiva arbetsmetoder för att bekämpa internationell brottslighet med målet att minska möjligheterna för internationella brottaktörer att verka i Sverige.

Genom projektet och samverkan med Migrationsverket har Gränspolisenheten i Syd effektiviserat och ökat arbetet mot internationella brottsnätverk (IBN). Hittills i år har region Syd förhindrat 8480 brott kopplade till internationella brottsnätverk genom att utdela 212 års återreseförbud. Denna siffra baseras på polisens kunskaper om IBN-aktörer, där varje aktör i genomsnitt gör fyra inresor till Sverige per år och begår tio brott vid varje tillfälle.

- Arbetet mot IBN är mest effektivt när vi samlar regionala krafter och använder hela den polisiära verktygslådan för att minska möjligheterna för internationella brottsaktörer att verka i Sverige. Spanare, medarbetare i yttre tjänst, utredare och andra bidrar direkt i det brottsbekämpande arbetet genom att använda gränspolisens verktyg. Genom detta arbete påverkar vi brottsligheten på riktigt och gör en verklig skillnad för medborgarna, som slipper utsättas för brott som annars skulle kunnat drabba dem, säger Tomas Sawicki vid Gränspolisenheten i Syd.

Vid eventuella intervjuförfrågningar kontaktas presstalesperson Jimmy Modin.