Sök

Ungdomar utan brottslig bakgrund rekryteras för grova våldsbrott

14 ungdomar som kommer från Blekinge och nordöstra Skåne figurerar idag i olika polisutredningar som rör grova våldsbrott i samband med nätverkskriminalitet i Sverige.

Hälften av dem är under 18 år de är bland annat misstänkta för grova vapenbrott, mord, försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse. Några av dem känner vi till sedan tidigare för mindre allvarliga händelser, andra är okända för oss. De rekryteras nu av gängen direkt in i mycket grov brottslighet. Ungdomarna rekryteras av kriminella nätverk och skickas sedan till olika platser för att begå brott.

 – När ett grovt våldsbrott har begåtts någonstans i Sverige och polisen börjar utreda så hittar vi de här ungdomarna, säger Michael Mattsson som är biträdande polisområdeschef i polisområde Blekinge nordöstra Skåne. När de är okända för oss eller inblandade i mindre allvarliga händelser måste vi engagera de vuxna som finns i deras närhet så att vi kan stoppa de här rekryteringarna.

Ungdomarna groomas in i brottslighet

Ungdomarna lockas in i brottslighet med exempelvis snygga kläder, pengar, mat, gratis skjuts, fester och annat kul. De erbjuds uppmärksamhet och gemenskap. Tillvägagångssättet kan jämföras med grooming eftersom de kriminella bygger upp ungdomarnas förtroende och tillit över tid.

Kontakterna sker ofta på olika sociala plattformar på Internet och när de kriminella har etablerat kontakt kan även hot och våld användas för att förmå ungdomarna att utföra de uppdrag som de får.

– Rekryteringen av ungdomar som de kriminella nätverken bedriver visar inga tecken på att avta och de uppdrag som ungdomarna tidigare fick som kunde handla om att vakta en port och hålla utkik efter polisen har utvecklats till brutala morduppdrag som får ödesdigra konsekvenser för brottsoffren, ungdomarna som utför brotten och deras familjer säger Christian Sjöberg som är chef på underrättelsesektion 4 i polisregion Syd.

Fler ungdomar än vi vill tro är i farozonen

Sedan början av 2023 har 14 ungdomar från Blekinge och nordöstra Skåne dykt upp i polisens utredningar om grova våldsbrott. Brotten har begåtts på olika håll i landet.

– Vi vet av erfarenhet att mörkertalen alltid är stora, säger Christian Sjöberg. Om vi har 14 ungdomar i vårt polisområde som nu finns i olika polisutredningar så kan vi vara säkra på att det är många fler som finns i farozonen för att hamna i grov kriminalitet.

Även om många av brotten sker i storstäderna så sker rekryteringen av ungdomar i hela landet.

– Det finns ingen koppling till städer när ungdomarna rekryteras, säger Michael Mattsson, drygt hälften av de ungdomar som vi pratar om här kommer från mindre orter i västra Blekinge. Det är snarare så att man kan misstänka att det är lättare att rekrytera i mindre kommuner.

Alla vuxna behöver hjälpa till för att stoppa rekryteringarna

Föräldrarna har naturligtvis ett stort ansvar och intresse av att förhindra att ungdomar lockas i kriminalitet, men Michael Mattsson menar att det inte räcker.

– Alla vuxna som finns runt våra ungdomar måste hjälpas åt, säger Michael Mattsson. Föräldrarna måste visa intresse för vad ungdomarna gör på exempelvis sociala medier, men även idrottsledare, vänner och bekanta och andra som finns i ungdomarnas närhet kan bidra till att stoppa det här.

Varningssignaler

En bra och nära kontakt mellan ungdomar och vuxna är en förutsättning. Genom att visa intresse för vad ungdomar gör, prata om de här sakerna och våga ställa även obekväma frågor kommer man långt.

Det finns också ett antal generella beteenden som kan visa på att något är fel.

Om du har ett barn eller känner ungdomar som:

  •  ljuger eller verkar dölja saker
  • börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna
  • har nya kläder eller ny telefon
  • slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar
  • skickar eller tar emot misstänkt mycket eller stora mängder pengar (via swish eller konto)
  • börjar ha två mobiler
  • uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar

Då finns det en risk att ungdomen är på väg in i kriminalitet. Kontakta polisen, det finns hjälp att få. Polisen lägger stor kraft på att identifiera unga som rekryterats eller befinner sig i riskzonen för att rekryteras och har lyckats avstyra över 60 grova våldsbrott bara under 2024 som har varit på väg att ske, i många fall med unga utförare.