Sök
Stäng Meny
Uppdaterad 03 april 13.46

03 april 00.40, Trafikhinder, Västra Götalands län

Det är fortfarande mycket stora trafikproblem runt om i Skaraborg och Sjuhärad.

Polisen uppmanar alla att inte ge sig ut i trafiken under natten.

Räddningstjänsten har upprättat en samverkansstab i Göteborg. I staben ingår - förutom räddningstjänsten - polis, länsstyrelsen samt trafikverket.

Polisen samverkar även med försvarsmakten. Från Skövde utgår bandvagnar med personal från försvarsmakten och polisen som tillsammans ska säkerställa att ingen far illa. I bandvagnarna finns även filtar och varm dryck.

De mest drabbade vägarna är riksväg 26 och 47 samt länsväg 200 i Tidan. På riksväg 26 är 300 fordon, varav 200 personbilar och 100 lastbilar fast i kö. På riksväg 47 i höjd med Ullene uppges kön med fordon vara sju kilometer lång.
På E20 flyter trafiken igen.

Polisen har fyra insatsområden, där vi arbetar tills trafiksituationen är löst.

Uppdatering 03:10

På länsväg 200 vid Tidan är prognosen att bärgare kommer inom en timme för att hjälpa lastbilar. Personbilar kan dock ta sig förbi.

Öster och väster om Falköping har köerna löst upp sig. Lastbilar har hänvisats till ett köpcentrum med en större parkeringsplats.

På länsväg 26 är läget avsevärt bättre, men det är fortfarande kö på en del av sträckan. 

Inga rapporter finns om att personer har farit illa.

Under kvällen och natten har polisen bidragit med att skapa en god lägesbild och samverkat med övriga aktörer så att de ska kunna avhjälpa problemen. Vi har dirigerat trafik, tagit hand om trafikolyckor och bistått övriga samverkanspartner.

Vi har arbetat för att ingen skulle fara illa och att skadorna ska minimeras.

Polisens inriktning är att fortsätta arbeta tills trafikläget är löst.

Uppdatering klockan 08:00

Väg 200
Insatsen är avslutad.

Väg 47
Nya bekymmer har uppstått då flera personbilar är ute och åker. Cirka 200 lastbilar ska vara stillastående. En brist på bärgare gör att situationen blir svår att hantera.

Väg 26, norrgående
Insatsen är avslutad.

Väg 26, södergående
Fortsatt stora problem, insatsen är fortfarande pågående. I höjd med Borgunda ska problemet just nu vara som störst.

Väg 37
Fortfarande en pågående insats, men läget är under kontroll och trafiken rullar på. Halkbekämpning behövs dock på platsen och är något som kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Övrigt
Vi fortsätter från polisens håll att samverka med flera andra aktörer, bland annat trafikverket, räddningstjänst och försvaret.

Trafikanter uppmanas fortsatt att inte bege sig ut i trafiken.


Uppdatering klockan 10:55


Väg 26 (söder om Borgunda)
Södergående riktning är nu plogad och sandad. Framkomligheten ska nu vara bra.

Väg 47 (öster om Falköping)
Fortfarande "växelvis framkörning" och därmed begränsad framkomlighet.

Övrigt
I övrigt ska de stora trafikstörningarna som varit under senaste dygnet numera vara under kontroll. Vi vill dock fortsatt avråda från att köra bil på de berörda sträckorna, i synnerhet de som har sommardäck.

Uppdatering 13:45

Läget går fortsatt åt rätt håll och på riksväg 26 och 47 rullar nu trafiken igen. Dock är det fortfarande en del avåkningar och det lätt blir köer på vägarna så polisens uppmaning fortsatt är att vi avråder från att köra bil i berörda områden. Håll dig uppdaterad om trafiken och vädersituationen på polisen.se, trafikverkets hemsida samt i media.    

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.