Sök

05 april 07.08, Trafikolycka, Örebro

Det har inträffat en kollision mellan två bilister vid Lv827/ Lv830

SOS-alarm meddelar att de skickar resurser till en inträffad trafikolycka mellan två bilister strax norr om Ölmbrotorp. Initiala uppgifter gör gällande att det är en sidokollision.

Båda förarna till personbilarna kommer bli avförda till sjukvården, de båda uttalar smärta. Båda är dock vakna och talbara. Initiala uppgifter gjorde också gällande att det ska vara ett djur i ett av olyckfordonen, dock saknas mer ingående uppgifter kring omständigheter och tillstånd på detta.

Vad som föranlett olyckan är fortsatt under utredning av polispersonal som befinner dig på plasten.

Övrig trafik ombeds sänka hastigheten och iaktta försiktighet då det kan befinna sig räddningspersonal samt polispå vägbanan.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.