Sök
Stäng Meny
Uppdaterad 04 mars 10.45

28 februari 23.22, Trafikolycka, personskada, Örebro

Ett flertal personer har omkommit efter en påkörningsolycka med tåg i centrala Örebro.

Polis, räddningstjänst och akutsjukvård finns på plats och håller i detta nu på att skapa sig en förbättrad lägesbild över olyckans omfattning. Vi kommer att uppdatera händelsenotisen när mer information är tillgängling.

Uppdatering 00.03

Tre personer har påträffats mycket svårt skadade. Personerna är fotgängare och inte befunnit sig i något fordon.

Uppdatering 00.17

Utredningsarbete har inletts och loket på tågsetet har formellt tagits i beslag av polisen. 

UPPDATERING KL 09:10 De tre drabbade personerna avled direkt på platsen. En av dem är en man i 25-årsåldern och en av dem är kvinna i 20-årsåldern. Bådas anhöriga har underrättats om händelsen. Den tredje personen är fortfarande okänd men det jobbas intensivt från polisen för att kunna identifiera personen ifråga.

Utredning pågår för att säkerställa det exakta händelseförloppet.

UPPDATERING KL 14:40 Identiteten på den tredje avlidne personen är nu fastställd och det är en pojke i yngre tonåren. Hans anhöriga har underrättats.

Uppdatering fredag 10.35

Utredning kring dödsolyckan pågår. Polisen har tillgång till övervakningsfilm där olycksförloppet framgår. Hastighetsbegränsningen på platsen är 80 km/h och tåget har inte överskridit denna hastighet. Påkörningen skedde 22.41.23 och SOS fick larmsamtal minuten efter. De förolyckade har anlänt till stationen med tåg söderifrån och passerade spåret på avsedd plats. De har inte genat över spåret. Ljud och ljusanordningar var i funktion, det finns inga avvikelser loggade avseende störningar på dessa. Förhör med lokföraren har hållits. Tåget var på väg söderut mot Hallsberg vid tillfället. Statens haverikommission kommer eventuellt att inleda en egen utredning avseende förhållanden på olycksplatsen. Beslut om detta under dagen.

Uppdatering 4 mars 10.43: Brottsrubricering kvarstår och det finns ingen misstänkt i ärendet. Informationsinhämtning pågår fortsatt jämte flera andra utredningsåtgärder.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.