Sök
Stäng Meny

31 januari 16.57, Trafikkontroll, Torsby

Under eftermiddagen har polisen genomfört en trafikkontroll vid riksgränsen väster om Röjdåfors i Torsby kommun.

Ett tiotal bilar kontrollerades, samtliga utan anmärkning. 

Fakta gränsnära kontroller:

Den 1 augusti 2023 trädde den nya lagstiftningen kring gränsnära områden i kraft i Sverige. Lagstiftningen möjliggör svenska myndigheters förmåga att bekämpa brott i gränsnära områden och kontrollera utlänningars vistelserätt i landet. Polismyndigheten ges med andra ord större befogenheter att agera i den här typen av områden.

Just region Bergslagen har en lång gräns mot Norge och flera områden löper risk för att vara sårbara då kriminella använder dessa för att passera genom länderna, antingen med illegala varor så som vapen och narkotika, människor eller för att begå brottsliga handlingar. Det kan även vara internationella brottsnätverk som utnyttjar gränsnära områden till sin fördel. Därav är det av största vikt att genomföra kontinuerliga kontroller.

Vad menas med gränsnära områden

Med gränsnära områden avses i denna lag (SFS 2023:474) följande platser och
områden i närheten av dem:
1. flygplatser och hamnar som har direktförbindelse med utlandet för
kommersiell gods- eller passagerartrafik,
2. järnvägsstationer som har direkt förbindelse med utlandet för kommersiell passagerartrafik,
3. broar för vägtrafik till eller från utlandet, och
4. gränsövergångsställen på allmänna vägar.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.