Sök
Uppdaterad 01 maj 19.01

01 maj 10.42, Polisinsats/kommendering, Malmö

Final Svenska Cupen fotboll mellan Malmö FF (MFF) och Djurgårdens IF (DIF) på Eleda Stadion i Malmö, 1 maj 2024.

Med anledning av dagens fotbollsmatch mellan MFF och DIF har Polisen hög närvaro vid Eleda Stadion, i de centrala delarna och andra delar av Malmö. Under dagen pågår dessutom ett flertal allmänna sammankomster och större folksamlingar med anledning av 1 maj.

Delar av staden kommer att övervakas med hjälp av UAS (Unmanned Aircraft System - system för obemannade flygfarkoster, även kallade drönare) och helikopter. Området för UAS-övervakning med anledning av fotbollsmatchen, syfte och gällande lagstiftning, finns i länken ("UAS").

Polisen arbetar för att förebygga och agera mot ordningsstörning och brottslig handling före, under och efter fotbollsmatchen. Målsättningen är att underlätta för besökare och andra berörda. Människor ska uppleva ett trevligt, tryggt och säkert idrottsevenemang med god ordning i samband med fotbollsmatchen och utan allvarligare ordningsstörningar i staden.

Polisens förberedelser inför matchen har präglats av dialog och samverkan med arrangören (Svenska fotbollförbundet), Malmö Stad, de båda fotbollsklubbarna och olika supportergrupperingar. Polisen arbetar långsiktigt med att stärka den positiva supporterkulturen och därigenom minska otrygghet, brott och ordningsstörningar vid idrottsevenemang. Fotboll och andra idrottsevenemang ska vara en välkomnande och positiv publikfest för alla.

Eleda Stadion förväntas bli fullsatt och uppskattningsvis 10 000 DIF-supportrar väntas komma på besök i Malmö. Det kommer att vara mycket folk i rörelse - bland annat runt Lilla Torg och Gamla Väster, Centralplan, Möllevångstorget och området runt Stadion. DIF-supportrar har en samlingsplats i Kroksbäcksparken.

I samband med att supportrar ska ta sig från olika samlingsplatser till Eleda Stadion, kan trafikstörningar uppstå. Polisen kommer att vara på plats för att förebygga ordningsstörning och underlätta för supportrar och vägtrafikanter.

Polisens uppgift är bland annat att arbeta för att undvika ordningsstörningar, att förebygga och ingripa mot brottslig handling. Varje enskilt polisiärt ingripande ska föregås av en behovs- och proportionalitetsbedömning – åtgärden ska vara rimlig i förhållande till situation och brott. Vidare är kontinuerliga taktiska övervägande och konsekvensanalys viktigt i Polisens arbetsmetodik – ingripande ska, så långt det är möjligt, utföras med fokus på att minimera risken för fysiska skador på gärningsperson, polisman och tredje person.

Att polis inte omedelbart ingriper vid uppkomna ordningsstörningar eller brott kan bero på flera saker men innebär inte nödvändigtvis att Polisen inte agerar. Polisen har goda möjligheter att dokumentera skeendet, till exempel genom film och foto. Runt om i staden finns övervakningskameror och inne på Eleda Stadion finns det också kameror, som kan användas i brottsutredning. Säkerheten och ordningshållningen inne på Eleda Stadion är i första hand arrangörens ansvar men Polisen står redo att stötta vid behov. Allmänhetens säkerhet är alltid viktigast för Polisen. 

Fotbollsmatchen hanteras som en särskild händelse, vilket betyder att det finns en särskilt tillsatt resurs. Den särskilda händelsen leds av en stab, arbetet utförs enligt särskilda rutiner och olika polisiära specialiteter finns att tillgå för att uppnå mål och syfte med insatsen. Inför alla polisiära insatser görs en risk- och hotbildsanalys. Beslutet om särskild händelse, kommenderingens storlek och numerär är grundat på Polisens rådande hotbildsbedömning.

Matchen börjar kl. 14.00. Alla, som ska se matchen på Eleda Stadion, uppmanas vara ute i god tid. Polisen ser fram emot en trevlig och spännande tillställning, med god supporterkultur och i bästa idrottslig anda.

 

Uppdatering kl. 19.00: Polisen kommendering är under avveckling, insatsen betraktas sammanfattningsvis som lugn.

Efter vad som just nu är känt, summeras Polisens arbete enligt följande:

- 7 personer omhändertogs med stöd av Polislag 13§

- 1 person greps (just nu okänd brottsmisstanke)

- 11 anmälningar är upprättade och rör olaga maskering, olaga pyroteknikanvändning, brott mot ordningslag, skadegörelse, våldsamt motstånd, ringa bedrägeri

- 3 personer är föremål för tillträdesförbud.

En polisman skadades i samband med ett ingripande, skadan bedöms som ringa.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.