Sök
Stäng Meny

Polisregion Stockholm satsar på att öka den lokala närvaron

Att jobba lokalt och brottsförebyggande är en viktig del för att stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk och minska brottsligheten bland unga. Polisregion Stockholm satsar på att stärka den lokala närvaron.

– Vi ska bli fler poliser som syns ute i lokalsamhället. Områdespolisen är en viktig del i det. De närmaste fyra åren ska polisregion Stockholm växa från ca 7000 till 9000 medarbetare och ökningen ska märkas lokalt närmast medborgarna, säger Ulf Johansson, regionpolischef i region Stockholm.

Målsättningen är att antalet områdespoliser ska utökas från dagens cirka 100 till minst 300 inom 4 år.

En områdespolis arbetar med kontakt- och förtroendeskapande arbete utifrån den problembild som finns för det aktuella området. Lokalkunskapen är till stor nytta. Det kan till exempel innebära att tidigt se och signalera till socialtjänsten om ungdomar hamnar i fel kretsar eller börjar begå brott.

Målet är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha god kunskap om sitt område.

– Att stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk kräver lokalt arbete – från polisen och övriga samhället. Detsamma gäller för att få stopp på till exempel personrån bland unga, där görs ett jobb lokalt tillsammans med övriga samhället för att både hitta de som begår brotten men också att stödja de utsatta. Det jobbet måste stärkas ytterligare, säger Ulf Johansson.