Sök
Stäng Meny

Flera gripna i insatser mot sexköp i Sollentuna

Under fyra dagar i mitten av november genomförde polisen i Sollentuna insatser mot sexköp på ett hotell. Polisen kunde upprätta elva anmälningar om misstänkta köp eller försök till köp av sexuella tjänster.

Förra året genomförde polisen en insats i Sollentuna på samma hotell och kunde konstatera att brottskategorin förekom i relativt stor utsträckning i kommunen.  Under årets insats såg man att problemet inte har minskat.

- Mycket av brottsligheten sker i det dolda och upptäcks inte om man inte riktar arbetet mot det. Genom att ha en insats kunde vi belysa att den här typen av brott sker i vårt område och att det ser likadant ut som för ett år sedan, säger Lisa Lindberg, områdespolis i Sollentuna.

Efterfrågan på sexköp är stor och polisen ser att många av de som säljer sex befinner sig i en utsatt situation. Flertalet är från andra länder, fattiga och beroende av de pengar de kan tjäna på prostitution i Sverige. Kriminella utnyttjar situationen och tjänar stora pengar på att främja prostitutionen genom att boka resorna, hotellen och sköta annonserna på eskortsidorna.

- Kvinnor som säljer sex är en väldigt utsatt målgrupp. Många är offer för människohandel och utnyttjas i den organiserade brottsligheten, säger Lisa Lindberg,

Viktigt att lokala polisen arbetar mot problemet

Människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm har som målsättning att bedriva större och mer omfattande spaningsärenden. Ärendena är dock många och därför är det viktigt att även lokalpolisområdena bedriver egna insatser i sina områden.

 - Jag vågar påstå att det finns förtäckta bordeller i samtliga lokalpolisområden i region Stockholm i form av hotell där prostituerade befinner sig, massagesalonger och lägenheter som hyrs ut via olika förmedlarsajter, säger Linda Törngren på människohandelssektionen.

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/manniskohandel/