Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning med UAS under Falu pride

Kartbild över centrala Falun

Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med UAS/drönare under Falu Pride den 9 september.

Den 9 september genomförs Falu pride i Falun som arrangeras av RFSL Dalarna. Under dagen kommer ett flertal aktiviteter att genomföras. Bland annat Prideparaden. Med anledning av detta har Polismyndigheten tagit beslut om att övervaka flera områden i Falun med UAS, obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System, under det aktuella datumet. Av bifogade kartbilder framgår vilka områden som är aktuella.

Kameraövervakningen med UAS kommer att bedrivas mellan klockan 10.00 och till dess att polisoperationen är avslutad, dock längst till och med klockan 16.00 den 9 september.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med UAS genom skyltning på plats samt genom publicering på Polismyndighetens hemsida innan bevakningen påbörjas.
UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kontaktperson för eventuella frågor från media är Marcus Tengvall, lokalpolisområde Falun. Han nås på 010 – 567 18 31.