Sök
Stäng Meny

Beslut om kamerabevakning runt Eggeby gård

Bild på karta där UAS kameror kommer bevaka vid Järvafältet

Karta över området som bevakas med UAS.

Polisen kommer kamerabevaka området runt Eggeby gård på Järvafältet till och med den 5 augusti. Kamerabevakningen sker med Unmanned Aerial Systems (UAS) samt monterade kameror på kameravagn.

Polismyndigheten har fattat beslut att kamerabevaka ett område runt Eggeby gård på Järvafältet i Stockholm. Bevakningen sker med monterade kameror samt UAS. Berörda området framgår av bilden ovan.
Beslutet gäller till och med den 5 augusti, klockan 23:00.

Användningen av UAS handlar om att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och att på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster, även känt som drönare.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.