Sök
Stäng Meny

”Det ska vara besvärligt att vara kriminell”

Vägkontroller kan vara ett effektivt sätt att hitta kriminella. Som ett led i att belysa vikten av trafikpoliserna arbete riktas strålkastaren mot trafikpoliserna i polisregion Nord i en ny film, för att locka fler att söka till polisutbildningen.

Allt och alla färdas på vägnätet – även de kriminella. I det svenska samhället beräknas brottsvinsterna uppgå till mellan 100 och 150 miljarder kronor per år och innefattar alla brottskategorier såsom skattebrott och bedrägerier.

– En sårbarhet för den organiserade brottsligheten, som samtidigt är en möjlighet för oss, är det ständiga behovet av rörelse på vägarna eftersom en stor del av denna brottslighet är beroende av logistik, säger Micael Säll Lindahl, regionpolischef i polisregion Nord.

– Om det inte finns synliga poliser, då blir det en successiv förskjutning av vad som är okej. Nu pratar vi om att rikta in oss på de kriminellas ekonomi och om inte poliser i yttre tjänst ingriper, vem ska då göra det, säger Olov Nilsson, gruppchef Trafikgruppen Medelpad.

De kriminella ska inte kunna leva på sin kriminalitet

Genom att arbeta bredare kan trafikpolisen upptäcka fler brott och skada den kriminella ekonomin, bland annat genom att mäta ut skulder direkt vid vägkanten tack vare den nya lagen om utmätning på distans.

– När vi gör ett fordonsstopp, det kan vara att vi tycker att en person kör hetsigt, för fort eller på annat sätt väcker vår misstanke eller uppmärksamhet. Då ser vi vilka som sitter i bilen, det kan då bli ännu större misstankar om andra typer av brott än just en vinglig färd eller hastighetsöverträdelse och det kan leda till att vi söker igenom bilen, säger Joy Wester, IGV LPO Medelpad.

– De kriminella ska inte kunna leva på sin kriminalitet, tjäna pengar på det, så då arbetar vi på nya sätt. Genom att ta deras tillhörigheter, deras klockor, kläder, bilar. Sådant som de egentligen inte har råd med och fått tillgång till på olagligt sätt, säger Petter Elfving, polisassistent Trafikpolisavdelningen LPO Medelpad.

En större uppgift

Vikten av polisens, i det här fallet trafikpolisens, arbete lyfts i en ny film för att få fler som vill göra skillnad och bidra till samhället att söka till polisutbildningen.

– Polisens uppdrag är att skapa trygghet för allmänheten. Att förebygga, förhindra och beivra brott och det innebär att vi ska finnas på väg, för att allmänheten färdas på vägen, säger Joy Wester, IGV LPO Medelpad.

– Det ska vara besvärligt att vara kriminell. Det ska inte löna sig. Så jobbar vi, säger Olov Nilsson, gruppchef Trafikgruppen Medelpad.

Vill du vara med och göra skillnad?

Sök till polisutbildningen redan idag. Antagningsprocessen sker löpande och du kan även studera på distans. Lär mer om polisutbildningen på polisen.se/blipolis.