Sök
Stäng Meny

Fortsatt stort antal stölder ur containrar på byggarbetsplatser

Inbrott i containrar på byggarbetsplatser har ökat i region Mitt i år jämfört med förra året och ingår i ett nationellt mönster där nästan alla regioner har sett denna brottslighet öka.

Under sommaren (vecka 27-32) har totalt 55 nya anmälningar om inbrott i containrar på byggarbetsplatser upprättats av polisen i region Mitt, där en eller flera gärningspersoner brutit sig in och tillgripit gods, ofta verktyg och maskiner.

I Västmanland har det skett 12 inbrott under ovanstående period, 19 fall har noterats i Uppsala län och värst drabbat är Gävleborg där det under perioden finns 23 ärenden.

Ökat antal inbrott

Inbrott i containrar på byggarbetsplatser har ökat i region Mitt i år jämfört med förra året och ingår i ett nationellt mönster där nästan alla regioner har sett denna brottslighet öka.

Totalt 288 fall av inbrott i container på byggarbetsplats har registrerats under det första halvåret i region Mitt, jämfört med 195 fall under första halvåret 2022.

Gävleborg och Västmanland sticker ut. I Gävleborg har man under det första halvåret noterat 85 fall mot 30 i fjol. I Västmanland handlar det om totalt 100 fall mot 61. Uppsalas siffror är ungefär detsamma som ifjol, 103 mot 104.

Svårutredda fall

Polisen misstänker att det kan röra sig om ett färre antal gärningspersoner då tillvägagångssättet är detsamma över hela Sverige och att bara ett fåtal brott utförs av lokala gärningspersoner.

Den här typen av brott är många gånger svåra att utreda på grund av att brotten ofta upptäcks flera timmar eller dagar efter att de skett och att det kan vara svårt att säkra relevanta spår. Polisen arbetar därför aktivt med att prioritera larm och iakttagelser som inkommer som handlar om containerstölder. Brotten äger ofta rum nattetid då byggarbetsplatserna är obemannade.

Tips och iakttagelser

Polisen utreder stölderna och behöver hjälp av allmänheten med iakttagelser i och omkring byggarbetsplatserna.

Det kan handla om bilar som har parkerat på udda ställen eller personer som inte hör hemma i aktuella området, som kanske har rekat inför stölden eller liknande.

Vid pågående brott ring 112. Övriga tips lämnas via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation.

Det är viktigt att alla dessa händelser kommer till polisens kännedom för att kunna lägga ett pussel och hitta samband.

Kontakt

Mathias Rutegård, presstalesperson, 010-56 76 819