Sök
Stäng Meny

Intensifierat arbete med kontroll av inresande

Regeringen har nu fattat beslut om ett utökat uppdrag till polisen, med innebörden att den inre gränskontrollen i Sverige intensifieras. Det utökade uppdraget har polisen fått på grund av det försämrade säkerhetsläget.

Uppdraget, som lämnats i form av ett tillägg i till Polismyndighetens regleringsbrev för 2023, ska redovisas den 1 mars 2024.

Förändringen aviserades av regeringen den 1 augusti vid en pressträff med statsministern och justitieministern.

På pressträffen nämndes även att den lag som ger polisen utökade befogenheter vid gränsnära områden nu har trätt i kraft.

Lagen innebär att polisen får utökade befogenheter för att utföra kroppsvisitationer, göra husrannsakningar i fordon och leta efter id-handlingar vid exempelvis flygplatser, hamnar och järnvägsstationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gränsövergångsställen på allmänna vägar. Dessutom innebär befogenheterna bättre möjligheter för kamerabevakning i gränsnära områden.

– Lagen ger oss verktyg för att arbeta mer aktivt i de gränsnära områden som har många olovliga passager och mycket gränsöverskridande brottslighet. Gränspolis och andra poliser i yttre tjänst har där ett tätt samarbete med de regionala underrättelseenheterna, säger Cajsa Velden, chef för Gränspolissektionen vid Noa.

Fakta

Sedan maj gäller ett tillfälligt beslut om återinförda inre gränskontroller. Inre gränskontroll syftar till att kunna identifiera personer som reser in i Sverige och som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerheten i landet.