Sök

Intrång hos webbplats för polisvolontärer

En extern webbplats för polisvolontärer har drabbats av intrång. 981 personer riskerar därmed att ha fått sina personuppgifter tillgängliga för en utomstående aktör.

Polisen har kontaktat de berörda och utreder händelsen.

Intrånget kom till Polismyndighetens kännedom den 4 augusti. Utöver att händelsen utreds polisiärt är den enligt rutin även anmäld till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. I klassificeringen av allvarlighetsgrad med alternativen ”Obetydlig, betydande eller mycket allvarlig”, har händelsen rapporterats som ”betydande”.

De personuppgifter som riskerar att ha läckts är sådana som volontärerna själva har angett: För- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord för att komma åt information på portalen, telefonnummer samt bostadsadress.

Webbplatsen, som nu är nedsläckt, tillhandahålls av en extern leverantör och är inte del av Polismyndighetens webbplats.

Om polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.