Sök
Stäng Meny

Ökat inflöde av utpressningsärende mot unga

Barn tar en selfie

Polisen i Värmland har mottagit flertalet anmälningar gällande utpressning den senaste tiden.

I ärendena som inkommit har brottsoffren fått kontakt med en okänd gärningsperson via Instagram eller Snapchat. Brottsoffren är i de flesta fallen yngre män.

En konversation har inletts varpå brottsoffret uppmanats att skicka avklädda bilder på sig själv till gärningspersonen. Kort därpå har brottsoffret blivit utpressad på att betala i Euro/bitcoin eller via paypal för att bilderna inte ska spridas på nätet eller vänner/ familj. Summorna har legat på omkring 5000 kronor.

Den här typen av ärenden är svårutredda och det är ofta svårt att spåra gärningspersonen. Av erfarenhet vet vi att när vi fått in flera ärenden under en kort tidsperiod så brukar många fler ärenden tillkomma. Samtidigt är mörkertalet stort då många känner skam i den här typen av ärenden och inte anmäler.

Hjälp oss att sätta stopp för detta och sprid gärna den här informationen bland dina kontakter så att fler får kunskap om farorna med att skicka bilder till okända personer på internet.