Sök
Stäng Meny

Polisens arbete vid kungaparets besök i Umeå

Kungaparet besöker Umeå torsdag den 31 augusti. Under besöket kommer många poliser att vara synliga i Umeå.

H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det firas under året på olika sätt runt om i landet. Vid besöket i Umeå ska kungaparet bland annat färdas i en hästanspänd kortege genom centrum.

I samband med besöket kommer många poliser, inklusive polisrytteriet, att synas i Umeå. UAS (drönare) kommer också att användas för bevakning under besöket.

– Polisens uppgift är att se till att det här evenemanget kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Vi kommer att ha en hög närvaro av poliser i centrala delarna av Umeå, säger biträdande lokalpolisområdeschef Fredrik Jeppsson.

Avstängningar i centrum

Stora delar av vägnätet i centrala Umeå stängs av under dagen.

– Vi hoppas att många vill följa firandet på plats och samtidigt är det också många människor som har andra ärenden i centrum. Under dagen kommer det dock tidvis att vara mycket begränsad framkomlighet i centrala Umeå. Därför råder vi alla som planerar att färdas i eller genom centrum att ha extra goda tidsmarginaler. Vi hoppas också på allmänhetens förståelse för att avstängningarna är nödvändiga för att evenemanget ska kunna genomföras, säger Fredrik Jeppsson.

Avstängda gator och parkeringar

  • Kortegevägen är avstängd mellan klockan 09:00–12:00. Efter klockan 10:00 får inga fordon korsa kortegevägen. Vid utsedda överfarter får fotgängare passera efter tillåtelse av polis på plats. Under kortegen får ingen beträda det avspärrade området.
  • Tegsbron (väg 503/Västra Esplanaden) är avstängd från klockan 09:00 fram till kortegens avslut.
  • Kyrkbron är avstängd i höjd med kyrkan från klockan 09:00 fram till kortegens avslut. Avfart och påfart till Västra/Östra Strandgatan är möjlig.
  • Buss i linjetrafik tillåts till strax innan kortegens start, omkring klockan 11:15.
  • Parkeringsförbud gäller utmed hela kortegevägen samt vissa angränsande gator från klockan 19:00 onsdag den 30 augusti. Förbudet gäller både motorfordon och cyklar. Följ aktuell skyltning. Fordon som olovligen parkerats inom området kommer att flyttas till en uppställningsplats vid Röda ladan på I20-området. Kostnad för bortforsling påförs fordonets ägare.

Kamerabevakning

I samband med kungaparets besök kommer polisen att övervaka evenemanget med hjälp av UAS (drönare). Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete. Bevakningen pågår mellan klockan 06:00–17:00 i de centrala delarna av Umeå.

Flygförbud

Transportstyrelsen har beslutat om tillfälligt restriktionsområde i luftrummet över stora delar av Umeå stad mellan klockan 07:00–15:00 torsdag den 31 augusti. Under denna tid är det förbjudet att flyga inom området.

Förbudet gäller alla luftfarkoster – undantaget polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänst och SAR. Överträdelse kan medföra böter.

Program och annan information om kungaparets besök finns på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.