Sök
Stäng Meny

Beslut om tillfällig kamerabevakning i Österängen, Ekhagen med flera områden

En karta över Jönköping och Huskvarna där de aktuella områdena som ska övervakas är markerade.

Bild: Lantmäteriet

Polisen i Södra Vätterbygden har beslutat om tillfällig kameraövervakning av områdena Österängen, Ekhagen, Öxnehaga och Rosenlund samt centrala delar av Jönköping.

Kamerabevakningen bedrivs från den 20 juli till och med den 19 oktober. Bevakningen kommer att ske med användande av UAS (drönare) inom den angivna tidsperioden.

Beslutet om tillfällig kamerabevakning är fattat av biträdande lokalpolisområdeschef Boel Dahleman och grundar sig på bestämmelser i 14 § 1 p kamerabevakningslagen (2018:1200) KBL. Videomaterial spelas in dygnet runt.

Anledningen till att polisen har beslutat att använda sig av tillfällig kamerabevakning är att tre anmälda rån har genomförts i områdena Österängen och Ekhagen under tidsperioden 2023-07-07--07-19. Polisen kommer även att använda tillfällig kameraövervakning med UAS i de angränsade områdena Rosenlund samt Öxnehaga. Syftet är att förebygga allvarlig brottslighet samt att kunna utreda och lagföra eventuella brott.

Polisen kommer också att använda sig av tillfällig kamerabevakning med UAS i centrala delarna av Jönköping med anledning av att fem rån har anmälts i detta område under tidsperioden maj–juli 2023. Syftet är, även här, att förebygga allvarlig brottslighet samt att kunna utreda och lagföra eventuella brott.

Om kamerabevakning

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. 

Polisens behandling av personuppgifter