Sök
Stäng Meny

Fokus på taxiverksamhet i region Mitt under Europolinsats

Arbetslivskriminalitet var temat på den senaste gemensamma insats som svensk polis deltog i under ledning av Europol.

Under vecka 26 deltog svensk polis i en gemensam insats mot arbetslivskriminalitet, ledd av Europol.

I Polisregion Mitt planerades, leddes och genomfördes insatsen av gränspolissektionen och där valde man att fokusera på förare i taxiverksamhet i de tre polisområdena.

- Vi valde taxirörelsen för att det är en sektor som det var länge sedan vi kontrollerade och vi har haft ett flertal ärenden med individer som arbetat utan uppehållstillstånd, säger Göran Andersson, regional insatsledare, gränspolisen region Mitt.

Kontroller inom insatsen

  • 205 fordon
  • 92 taxikontroller
  • 153 dokument
  • 122 alkoholutandningsprov
  • 10 inre utlänningskontroller

Av många kontroller upptäcktes få brott.

- Det är ett glädjande resultat. Vi gjorde många kontroller under flera dagar och kan konstatera att regelverken som finns följs till största del, säger Göran Andersson.

Nationellt resultat och fakta om Emapct | Europlinsats mot arbetslivskriminalitet