Sök
Stäng Meny

Landskrona öster och väster: Bevakning från luften

Bild 1/2
Kartbild Landskrona öster
Bild 1/2
Kartbild Landskrona väster

Mellan den 12 juli och 13 augusti sker kamerabevakning med UAS i östra och västra delarna av Landskrona.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare), i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. 

Beslutet gäller för stora delar av östra och västra stadsdelarna mellan onsdagen 12 juli till söndagen 13 augusti. Av bilderna framgår vilka områden det gäller. 

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen. Polismyndigheten är skyldig att i förväg kungöra beslutet på lämpligt sätt.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.