Sök
Stäng Meny

Tillfällig kameraövervakning Malmö

Karta över område som bevakas tillfälligt av polisens drönare.

Delar av centrala Malmö, inom det markerade området, kommer tillfälligt att kamerövervakas med polisens drönare, UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten i region Syd har fattar beslut om att tillfälligt kameraövervaka delar av centrala Malmö under Malmö Pride. Kameraövervakning kommer att ske med hjälp av UAS, polisens drönare.

Beslutet gäller den 8 juli 2023 klockan 10:00-20:00. Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Kamerabevakning UAS – polisens drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.