Sök
Stäng Meny

Beslut om tillfällig kameraövervakning i Jönköping och Mullsjö

Bild 1/2
Kartbild över markerat område för Jönköpings tätort som tillfälligt kameraövervakas av polisen.
Bild: Lantmäteriet
Bild 1/2
Kartbild över markerat område för Mullsjös tätort som tillfälligt kameraövervakas av polisen.
Bild: Lantmäteriet

Polisen i Södra Vätterbygden har beslutat om tillfällig kameraövervakning av Jönköpings och Mullsjös tätorter.

Kamerabevakningen bedrivs från den 13 juni kl. 12:00 till den 13 juli kl. 12:00. Bevakningen kommer att ske med användande av UAS (drönare) inom den angivna tidsperioden. 

Beslutet om kamerabevakning är fattat av biträdande lokalpolisområdeschef Erik Lindblad och grundar sig på bestämmelser i 14 § 1 p kamerabevakningslagen (2018:1200) KBL. Videomaterial spelas in dygnet runt.

Kamerabevakning i Jönköping

Aktuellt beslut om tillfällig kamerabevakning med UAS avser Jönköping och Huskvarna centralort. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet. Därefter utreda och lagföra brotten.

Vidare har lokalpolisområde Södra Vätterbygden haft problem med vårdslös körning av vattenskotrar och andra motorfordon i Munksjön och runt Vätterstranden. Tanken är att övervaka, förhindra och lagföra individer som ägnar sig åt denna verksamhet. Med detta vill LPO Södra Vätterbygden förhindra allvarliga olyckor med skadade eller avlidna. Bakåt i tiden har det rapporterats om mycket vårdslös körning i sjötrafik på ovan angivna platser. Vidare finns hastighetsbegränsning i Munksjön (12 knop) som kommer att bevakas från land och från luften.

Likaså har arbetsmetoder för sjöfylleri utarbetats, och i denna metod ingår tillfällig kameraövervakning med UAS.

Kamerabevakning i Mullsjö

I Mullsjö centralort med omnejd har flertalet skogsbränder förekommit i terräng under tidig sommar. Dessa mordbränder oroar lokalsamhället och polisen. LPO Södra Vätterbygden ser allvarligt på riskerna för skogsbränder och vad dessa kan komma att medföra i lidande och risker. Med anledning av detta har det beslutats om tillfällig kameraövervakning i form av drönare i området. 

Om kamerabevakning

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. 

Polisens behandling av personuppgifter