Sök
Stäng Meny

Bevakning från luften och fasta stationer i Helsingborg

Kartbild Helsingborg

Kamerabevakning i stora delar av stadsdelen Norr (Gröningen) i Helsingborg mellan torsdagen 29 juni till söndagen 2 juli.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) samt fasta kamerapunkter, i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS och fasta kameror sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller för stora delar av stadsdelen Norr (Gröningen) i Helsingborg mellan torsdagen 29 juni till söndagen 2 juli, klockan 11.00 – 02.00. Av bilden framgår vilket område det gäller. 

Beslut om UAS och fasta kameror har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen. Kungörelse för allmänheten måste göras i närtid innan bevakning börjar.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.