Sök
Stäng Meny

Drönare i samband med Gatebil i Mantorp

Karta som visar område i Mantorp som ska UAS-bevakas några dagar.

Polisen kommer att använda UAS (drönare) i samband med evenemanget Gatebil i Mantorp 15-18 juni 2023.

Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande och brottsutredande syfte och som ett komplement till övrigt polisiärt arbete. Anledningen till kamerabevakningen är evenemanget Gatebil i Mantorp.

Bevakning med UAS kan förekomma 15-18 juni 2023. Det område i Mantorp park som omfattas av beslutet är markerade på karta i denna artikel.

Beslutet att använda UAS är fattat av lokalpolisområdeschef i Motala, Mattias Granqvist och grundar sig främst i bestämmelser i 14 d § punkten 1 (KBL) Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Kontaktperson för media

Mattias Granqvist, lokalpolisområdeschef i Motala, mattias.granqvist@polisen.se

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.