Sök
Stäng Meny

Forensisk undersökning kan ge svar om ljud är hörbart från viss position

NFC har nu möjlighet att utföra standardiserad forensisk undersökning för att ge svar på om ett eller flera ljud kan vara hörbara från en specifik position samt vilken ljudstyrka ett ljud måste anta för att vara hörbart vid en viss position.

Nyligen fastställde NFC standardförfarande och metodik för akustisk överhörningsmätning:

  • Standardförfarande för akustisk överhörningsmätning, nummer 2283
  • Metodbeskrivning för kalibrering – akustisk överhörningsmätning, nummer 2284
  • Metodbeskrivning för mätmetod – akustisk överhörningsmätning, nummer 2285

Relaterat

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar