Sök
Stäng Meny

HD dömer 17-åring för olovlig körning med A-traktor

16-årig flicka skruvade bort en skiva i bagageutrymmet på sin A-traktor. Nu döms hon av högsta domstol för att åter ha ändrat fordonet till en personbil.

En sommarnatt förra året stoppades den då 16-åriga flickan av polis när hon körde hem en vän i sin A-traktor. Vid en flygande inspektion av fordonet upptäcktes att en skiva var lös i bagageutrymmet och bilen uppfyllde inte längre villkoren för att vara en a-traktor utan ansågs åter vara en personbil.

Fallet har nu prövats i samtliga instanser och flickan som hunnit fylla 17 år döms nu för olovlig körning. 

Enligt HD:s majoritet är det motiverat från trafiksäkerhetssynpunkt att grundläggande krav för att ett fordon ska bedömas som en A-traktor tillämpas strikt. Sådana grundläggande krav är framför allt att fordonet ska vara ombyggt så att hastigheten uppgår till högst 30 kilometer per timme och att det är uppenbart att det inte längre är avsett vare sig för person- eller för godsbefordran. Om fordonet brister i något av dessa avseenden är fordonet enligt HD åter att kategorisera som den personbil den var före ombyggnaden, med gällande krav på körkortsbehörighet.

Eftersom flickan bedömts ha haft uppsåt döms hon för olovlig körning med påföljden 30 dagsböter.