Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Landskrona

Bild 1/2
Kartbild Landskrona öster
Bild 1/2
Kartbild Landskrona väster

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Landskrona mellan den 21 juni och 9 juli 2023.

Kamerabevakningen kommer att ske med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) i stadsdelarna Öster och Väster. Av bifogade bilder framgår vilka områden som är aktuella. 

Syftet med kamerabevakningen är förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.