Sök

Kamerabevakning med UAS i Malmö

Polisen kommer att kamerabevaka med UAS (drönare) i samband med kungligt besök i Malmö den 20 juni.

Bevakningen kommer att pågå klockan 9.30–16.30 centralt i Malmö och i Svedala, vid Spillepengen klockan 9.30–17.30. Områdena framgår av bilderna.

Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Kamerabevakning med UAS i Svedala, karta

Kamerabevakning med UAS i Svedala.

Kamerabevakning med UAS i centrala Malmö, karta

Kamerabevakning med UAS i centrala Malmö.

Kamerabevakning med UAS vid Spillepengen, karta

Kamerabevakning med UAS vid Spillepengen.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Transportstyrelsen har också tagit beslut om tillfälligt restriktionsområde i luftrummet. Beslutet innebär att allmänheten till exempel inte får flyga med drönare inom området mellan klockan 10.00–16.00.