Sök
Stäng Meny

Polisen presenterar medborgarlöfte för Rosengård

Polisen presenterar medborgarlöfte för Rosengård på biblioteket i stadsdelen den 14 juni.

Medborgarlöftet gäller för den del av Rosengård, söder om Amiralsgatan, som polisen klassat som ett särskilt utsatt område. Det gäller till och med maj 2024 och har föregåtts av en enkät där polisen pratat med långt över 100 boende om hur de upplever området och vad som behöver förbättras. Polisens, kommunens, fastighetsägares och civilsamhällets lägesbilder samt resultatet av den årliga trygghetsmätningen har också legat till grund för löftet.

Nedskräpning, narkotikaförsäljning, drogpåverkade personer och störande ungdomar skapar störst problem i området, tycker de boende. Medborgarundersökningen visar också att boende önskar högre polisiär närvaro, fler kameror och fler mötesplatser för unga.

- Medborgarlöftet ger en gemensam lägesbild som kommer att ligga till grund för fortsatt diskussioner mellan polisen, Malmö stad och andra samverkanspartner hur vi tillsammans kan motverka problematiken i området och stärka de många goda krafter som finns i Rosengård. Det finns en stark kollektiv förmåga i stadsdelen, bland annat genom många föreningar och flera trossamfund, men samordningen mellan civilsamhällets olika delar behöver bli bättre, säger kommunpolis Malin Morän.

Medborgare och media är välkomna att träffa polisen för att höra mer om medborgarlöftet

Tid: Onsdagen den 14 juni kl 15:00 – 17:00

Plats: Rosengårds bibliotek

Läs mer om medborgarlöftet på polisen.se