Sök

Ansökningar om avhopparverksamhet fyrdubblad

Polismyndigheten tog emot fyra gånger så många ansökningar från kommunerna om statliga medel till avhopparverksamhet under 2022, jämfört med 2021. Antalet ansökningar ökade från 28 till 113, framgår i en ny delrapport.

Avhopparverksamheten är en viktig brottsförebyggande insats. Det är avgörande att kunna erbjuda kriminella en väg bort och visa alternativ, säger Sofie Holmqvist, biträdande enhetschef, Utredningsenheten, Nationella operativa avdelningen.

Söker statliga medel

Allt fler kommuner söker pengar för att stötta personer som vill hoppa av kriminella miljöer och som behöver samhällets stöd och skydd för att klara av det.

Under 2022 beviljades 113 ansökningar från kommuner och 58 miljoner kronor betalades ut av Polismyndigheten. Det är fyra gånger fler än 2021, då 28 ansökningar kom in och tolv miljoner kronor betalades ut.

I pengar räknat betalades nästan fem gånger så mycket statliga medel ut 2022 jämfört med 2021, från tolv till 58 miljoner kronor.

Totalt fick Polismyndigheten för år 2022 ett anslag på 72,5 miljoner kronor att använda till stöd för kommunernas avhopparverksamhet.

Myndighetssamarbete

Polismyndigheten, Kriminalvården, SiS och Socialstyrelsen har sedan september 2021 i uppdrag att tillsammans förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Kommunernas socialtjänster har huvudansvaret för avhoppare, och verksamheten bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och Polismyndigheten.

Polisens interna handbok

Polismyndigheten har tagit fram en handbok för avhopparverksamhet som bland annat reglerar polisens samverkan med kommunernas socialtjänster. Handboken syftar till att avhopparverksamheten ska bedrivas rättssäkert, enhetligt och effektivt.

Myndigheten har också utsett regionala och i många fall även lokala avhopparsamordnare, samt en nationell organisation.

Förutom att stötta kommunerna med statliga medel bistår Polismyndigheten med råd, riskbedömningar och vid behov skyddsåtgärder.

Lokal samverkan med kommunerna

Polismyndigheten jobbar mycket aktivt på lokal nivå för att stärka samverkan med kommunerna. Från den 1 juli har även kommunerna ansvar för det brottsförebyggande arbetet, enligt en ny lag.

För att stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk och tränga tillbaka den organiserade brottsligheten krävs ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället, säger Sofie Holmqvist.

Vill du veta mer?

Myndighetsgemensam information finns på polisens webbplats. Informationen kommer att utvecklas och kompletteras efter hand. Där finns också information till kommuner som vill ansöka om statliga medel till avhopparärenden.

Den som kommer i kontakt med avhopparverksamhet i sitt yrke och vill veta mer, kommer under 2023 att kunna delta i webbinarier som arrangeras av Polismyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse.                                                                                

Tidningen Svensk polis: Avhoppet räddade livet på Joseph
Pressmeddelande från Socialstyrelsen
Pressmeddelande från Statens Institutionsstyrelse, SiS