Sök
Stäng Meny

Aktivt polisarbete ledde till fällande dom – tre års fängelse för rån

Från december 2022 fram till juni 2023 identifierades en rad brott mot äldre med ett visst tillvägagångssätt. Med anledning av detta tillsattes en lokal insats vilket ledde fram till fällande dom.

Lokalpolisområde Hallsberg beslutade att en lokal insats skulle påbörjas för att ta sig an de brott mot äldre som hade inträffat under första halvåret av 2023. Som teamledare och utredare utsågs Nils Jonsén- Skanebo. Med hjälp av flera enheter inom polisen fick man fram en person som kunde misstänkas vara gärningsperson.

– Ganska snart efter att vi tagit fram en underrättelsemisstänkt fick vi resultat på DNA- sökningar efter ett spår och det medförde att personen kom att bli skäligen misstänkt, berättar Nils Jonsén- Skanebo.

Gripande av gärningsperson

Efter att en polispatrull blivit beordrade till en brottsplats i Kumla där en målsägande, en kvinna över 90 år, blivit avryckt sina ringar drog sig patrullen till minnes informationen om en misstänkt person som kunde vara aktuell. Under förhör berättade också målsäganden att hon fortfarande hade en bit av en plasthandske i sin hand som hon tagit av gärningspersonen.

Efter utförda utredningsåtgärder åkte polispatrullen till den adress där gärningspersonen de hade haft i åtanke bodde. Utanför i en soptunna tillhörande adressen anträffades ett par trasiga plasthandskar och patrullen kan efter att ha inhämtat beslut om husrannsakan gripa mannen i dennes bostad. Under husrannsakan i ett kassaskåp anträffas också en av kvinnans ringar, i samma kassaskåp ligger även gärningspersonens ID-handling.

Samverkan en framgångsfaktor

Samverkan mellan olika funktioner, att tidigt få med sig åklagarkammaren och skapa en gemensam målbild är en bidragande anledning till framgång menar Nils Jonsén- Skanebo. Men naturligtvis har DNA varit en stor pusselbit.

Gärningsmannen dömdes för flera olika brott, bland annat rån, och fick som straff tre år och sex månaders fängelse. Nils Jonsén- Skanebo är nöjd med den insatsen som genomfördes och ledde fram till domen.

– Det var några ärenden där vi inte kunde binda vår misstänkte person och andra som begränsades bort. Men totalt blev det mycket tillfredsställande för alla oss som var inblandade i utredningarna och förhoppningsvis även för de målsägande som utsattes för brott, säger han.

För ytterligare mediala frågor kontakta presstjänsten på 010-569 46 00