Sök
Stäng Meny

Bergslagen bidrar till att bekämpa våldsvågen

De senaste veckorna har våldsvågen i Sverige eskalerat till en allvarlig och gränslös nivå. Barn mördas och mördar samtidigt som tredje person dödats och skadats i flera fall. Hårdast drabbade är region Stockholm, Mitt och Öst.

Polisregion Bergslagen förstärker med kunskap och resurser på flera håll i landet och arbetar samtidigt brottsförebyggande.

Inom ramen för den grova våldsvågen är region Bergslagen just nu inte lika hårt ansatta som flera andra regioner. Det är ändå viktigt att poängtera att rekrytering av barn och unga för att begå grova våldsbrott sker i hela landet, däribland Bergslagen, samtidigt som annan typ av brottslighet, som det inte rapporteras om lika mycket just nu, pågår parallellt. Bedrägerierna ligger fortsatt på höga nivåer samtidigt som brott i nära relation inte visar några tecken på att avta, för att nämna några exempel.

Den grovt organiserade brottsligheten är gränsöverskridande

I Bergslagen finns få direkta kopplingar och individer till den nu pågående konflikten i Stockholm, Mitt och Öst. Samtidigt är kriminaliteten numera gränsöverskridande, inte minst inom den grovt organiserade brottsligheten som sträcker sig över läns- och landsgränser. Ett exempel på det är att ett 10-tal ungdomar från Bergslagen misstänks för grova brott kopplade till den senaste tidens våldsvåg i städer runt omkring oss.

Bergslagen bidrar till att bekämpa våldsvågen

Bergslagen bidrar till att bekämpa våldsvågen och har förstärkt de mest våldsutsatta regionerna med resurser det senaste året. Nu förstärker polisregion Bergslagen ytterligare för att bidra till att hantera den eskalerande våldsspiralen. Situationen i andra delar av landet angår oss alla och Bergslagen kommer att bidra med resurs och kompetens så länge situationen kräver det. Samtliga tre polisområden i regionen ingår i förstärkningen. Andelen polisanställda som förstärker i andra delar av landet är på totalen liten och det finns en god grundbemanning i regionen.

Vi är en polismyndighet, vilket innebär att även Bergslagen skulle få resursförstärkning vid ett allvarligt och ansträngt läge i regionen.

Brottsförebyggande åtgärder – viktigt för att reducera dödligt våld

Samtidigt som fler individer än någonsin grips och lagförs kopplat till det grova våldet behöver samhällsaktörer tillsammans angripa problemen på flera sätt. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del i polisens strategiska inriktning för att reducera dödligt våld.

Ett exempel på hur polisen i Bergslagen arbetar brottsförebyggande är via underrättelseinhämtning. Polisen arbetar med kartläggning av individer och arbetar aktivt mot unga för att upptäcka och förhindra att konflikter eskalerar i fel riktning. Det kan till exempel handla om konflikter på skolor där mycket resurser läggs på att förhindra att ungdomsbråk eskalerar i fel riktning. Polisen arbetar även tillsammans med andra aktörer, däribland Kronofogden och Skatteverket mot kriminellt belastade individer för att kringskära deras ekonomiska möjligheter att fortsätta sina kriminella verksamheter.

Markant ökning av personer som vill få hjälp att hoppa av

Ett annat brottsförebyggande exempel är regionens avhopparverksamhet. Avhopparverksamheten i regionen har funnits sedan 2011 och har växt mycket sedan dess, inte minst sedan Polisen tillsammans med Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens Institutionsstyrelse 2019 fick i regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram. De senaste åren har avhopparärendena ökat markant. Mellan 2011 och 2018 hanterades 1–3 ärenden i regionen per år. De senaste åren har region Bergslagen hanterat 20–30 ärenden per år, där de flesta finns i polisområde Örebro. De som sökt sig till avhopparverksamheten i Bergslagen är individer i åldrarna 19–40 år där de flesta är i 25-årsåldern, men individer under 18 får precis som en vuxen ingå i avhopparverksamhet.

En förutsättning för att nå framgång i arbetet är strukturerad myndighetssamverkan, individanpassat stöd och motivation hos avhoppare. Avhopp från den kriminella livsstilen är en komplex process som tar tid, varför det långsiktiga perspektivet är mycket viktigt. Polisens erfarenheter är att motivationsfönstret oftast är öppet under en kort tid och att det då är viktigt att vi möter upp så fort som möjligt för att inte tappa en individ.

Tipsa oss!

Gränserna inom den grovt organiserade brottsligheten förflyttas konstant. Nu mer än någonsin behöver polisen information. Prata med oss! Ring, tipsa via vår e-tjänst på hemsidan eller prata med en polis på gatan.

Media

Lars Wirén, polisområdeschef i Örebro, samt Rickard Eriksson, chef för utredningssektionen i polisområde Dalarna finns tillgängliga för frågor från media kopplat till våldsvågen och arbetet i Bergslagen under onsdagen. Frågor från Värmlandsmedier besvaras under en pressträff på onsdagen.