Sök
Stäng Meny

Beslut om tillfällig kamerabevakning med UAS i Perstorp

Kartbild med Perstorp inringat med rött.

Det finns av särskild anledning risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Perstorps tätort har under de föregående veckorna drabbats av flera anlagda bränder med omfattande egendomsskador som följd. Spridningsrisk har förelegat till boningshus. Dessa utreds som mordbrand och grov skadegörelse genom brand. Kamerabevakning med UAS bedöms särskilt nödvändig i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka ny brottslighet.

Bevakningen kommer att ske vid behov mellan den 27 oktober och 26 november 2023. Främst på de tider som tidigare brott skett, 20:00-04:00.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.