Sök
Stäng Meny

Finländsk och svensk polis arbetar tillsammans på fotbollsderby

Finländsk och svensk polis arbetar tillsammans på en fotbollsmatch på Tele2 Arena söndagen den 22 oktober. Åskådare uppmanas komma till arenan i god tid då det kan ta tid att få in alla åskådare innan matchstart.

Fotbollsmatchen börjar klockan 15:00, timmarna före kommer människor samlas på olika platser i Stockholm med risk för trafikstörningar när många färdas samtidigt till arenan.

Åskådare uppmanas att vara ute i god tid till Tele2 Arena då insläppet kan ta tid på grund av att åskådare visiteras för att undvika otillåtna föremål på arenan. Ordningsstörningar och illegal pyroteknik kan förekomma när åskådare samlas vilket kan orsaka obehag och medföra hälsorisker.

Polisen ska förebygga ordningsstörningar

Polisen i region Stockholm har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polisen arbetar med att stötta arrangören i dess ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen och arrangören verkar gemensamt för att skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang.

Finländsk polis tjänstgör i Stockholm vid derbyt

Samarbetet mellan de nordiska ländernas polismyndigheter utökas stegvis eftersom det finns behov av att kunna stötta varandra över gränserna vid större händelser. Av den anledningen kommer finländsk och svensk polis arbeta tillsammans vid fotbollsderbyt på Tele2 Arena.

De finländska poliserna tjänstgör under svenskt befäl och har samma rättigheter och skyldigheter som de svenska poliserna. Rättsligt regleras besöket av Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Separat beslut om samarbetet är fattat av de nordiska rikspolischeferna.