Sök
Stäng Meny

Fjällräddningarna ökade något under sommaren 2023

Mellan den 1 juni och den 30 september genomförde Polismyndighen 128 fjällräddningar i landets fjällområde. Det är en ökning jämfört med 2022, men färre än tidigare år.

— Fjällräddningarna har i många fall utförts av en gemensam mix av samhällets resurser som polisens civila fjällräddare, polis-/ambulanshelikopter samt i förekommande fall norsk räddningshelikopter med norsk räddningspersonal, säger Lars Ragnvaldsson vid Räddningstjänstgruppen Nord. 

Diagram över antalet fjällräddningar i Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten mellan 1 juni - 30 september under åren 2018 till 2023

Siffrorna avser ärenden där Polismyndigheten har inlett räddningsärenden jml. Lag om skydd mot olyckor 4 kap 1§.

Norrbotten står som brukligt för flest ärenden under sommaren och jämfört med fjolåret är antalet ärenden en fördubbling. Även Jämtland står för en ökning av antalet räddningar jämfört med fjolåret men fortsatt färre än tidigare år. I Västerbotten och Dalarna har sommaren varit ungefär som tidigare år. 

Skada/frakturer på armar (över-/underarm, handleder), ben (knäskada, lår-/underben, fotleder) är som vanligt den typiska skadan som de drabbade ådrar sig, cirka 50 skador.

Övriga skador/orsak till utryckning är en blandning av andra skador som huvudskador, magsjuka, hjärtrelaterade ärenden som utmattade/orkeslösa, diabetes/allergier med mer. Det handlar ofta om rena olyckshändelser som är svåra att förebygga.