Sök
Stäng Meny

Fler frihetsberövade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Ytterligare sex män har den här veckan frihetsberövats till följd av upploppet i Sveaparken förra året.

Dessa sex personer är alla hemmahörande i Örebro län och är i åldrarna 21, 21, 24, 26, 27 och 35 år gamla.

Numera har totalt 110 personer varit frihetsberövade till följd av det våldsamma upplopp som kom att uppstå istället för en allmän sammankomst som var planerad att ske då den 15 april 2022. De nu anhållna angrep och störde polisen i deras arbete genom våld och hot om våld, även polisfordon och polishundar skadades under upploppet.