Sök
Stäng Meny

Flera stölder av GPS-utrustning

Polisen i region Mitt har under de senaste veckorna fått in flera anmälningar om stölder av GPS-utrusning ur lantbruksfordon.

Sedan mitten av september har sammanlagt sju anmälningar där gärningspersoner stulit GPS-utrustning från lantbruksfordon.

– Vi har flera anmälningar under en relativt kort period. Gemensamt för ärendena är att de som drabbats är lantbrukare. De drabbade fordonen har stått på gårdar eller i anslutning till dem, säger Lena Söderberg, operativ samordnare i Enköping. 

Majoriteten av de här stölderna har inträffat i Enköpingsområdet, men det finns även ett fall i Sala kommun.

– Den här GPS-utrustningen som tillgrips har ofta ett högt värde, säger Lena Söderberg.

Finns det något som personer kan göra för att minska risken för den här typen av stölder?

– Det handlar egentligen om att göra det svårt för gärningspersonen. Det är bra att ställa fordonen på lämpliga platser, kanske använda lampor med rörelsedetektorer och att hålla lite extra koll på personer som rör sig i anslutning till de här fordonen, säger Lena Söderberg.