Sök
Stäng Meny

Från veckor till timmar – nu införs hylscontainern i alla regioner

Den nya tekniken för undersökning av patronhylsor har testats i en pilot mellan ett antal polisregioner och Nationellt Forensiskt Centrum, NFC. Resultaten har visat sig vara så bra att metoden nu förs ut i hela Sverige.

En äldre typ av hylscontainer har funnits inom polismyndigheten under en längre period, men den passade inte dagens behov. Ett medarbetardrivet utvecklingsarbete tog vid i Linköping och till slut stod den modifierade hylscontainern klar.

Sju veckor till några timmar

Det är den som nu har testats i en pilot i region Öst, Stockholm, Väst och Syd.
– Vi har fått superbra återkoppling efter piloten. Vi har minskat handläggningstiden från sju veckor till ungefär tio timmar. Det har naturligtvis betytt mycket att vi nu kommer in i ett betydligt tidigare skede i förundersökningar med våra förhandsbesked, säger Jan Evensson, som är laboratorieenhetschef på nationellt forensiskt center.

Han får medhåll av Stefan Sintéus, som är biträdande kommenderingschef i den nystartade nationella särskilda händelsen Frigg.
– Det är jätteviktig med snabba besked i jakten på gärningsmannen. Vi får en tidigare riktning på var vi ska leta och vi kan agera omedelbart, säger han.

Omvänd ordning

Poängen med hylscontainern och den tillhörande inläsningsmaskinen är att man kan vända på den tidigare ordningen för undersökning av patronhylsor som har använts i samband med skjutningar.
Nu kan man påbörja undersökningen av hylsan maskinellt innan man gör den mer tidskrävande dna-undersökningen, som tidigare behövde vara den första undersökningen. Inget dna förstörs med den nya plastbehållaren som har tagits fram.

Framtida export?

Enligt Jan finns det utvecklingspotential även i dagens hylscontainer:
– Med nya typer av vapen kommer nya typer av hylsor, och det gör att vi behöver anpassa den efter det.
Den speciella maskinen har fått uppmärksamhet även internationellt och en ytterligare modifierad version är mycket intressant för andra länder. Det är alltså inte uteslutet att det medarbetardrivna arbetet i Linköping kan gå på export.