Sök
Stäng Meny

Grovt kriminella stoppades med 300 kilo dynamit genom hemlig avlyssning

Den 25 maj 2023 påträffade polisen 300 kilo dynamit i ett fordon i Norrtälje, varav 125 kilo hade sålts av en bergsprängare som stulit den från sin arbetsplats i syfte att sälja vidare.

I samband med en förundersökning i ett ärende som rörde grov brottslighet fick polisen en dna-träff som kunde kopplas till en bergsprängare. Det ledde till beslut om hemlig telefonavlyssning och genom avlyssningen fick polisen uppgifter om att bergsprängaren skulle förse köpare med 250 kilo dynamit uppdelat i två omgångar. Den 25 maj tog bergsprängaren hem 125 kilo dynamit som han stulit från sin arbetsplats.

Mannen sålde dynamit till grovt kriminella

Polisens spanare var på plats utanför bergsprängarens bostad och kunde följa hur två män anlände till adressen för att enligt överenskommelsen köpa dynamiten. Männen åkte iväg med dynamiten som de betalat med norska sedlar.

– På väg från bergsprängarens bostad utförde polisen en fingerad trafikkontroll och männen kunde gripas. I fordonet fanns närmare 300 kilo dynamit samt en större mängd norska kontanter. En stor del av dynamiten i fordonet hade männen köpt hos en leverantör i Eskilstuna och resten kom från bergsprängaren, säger utredare Hannah Larsson vid sektionen för grova brott, PO Stockholm nord.

Männen saknade giltiga tillstånd att hantera dynamit. De hade också transporterat dynamiten en avsevärd sträcka på allmän väg och i närheten av bostadshus i ett fordon som saknade föreskrivna skyddsanordningar.

Fängelse för samtliga misstänkta

Bergsprängaren och de två männen dömdes den 29 september i Solna tingsrätt till synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bergsprängaren fick fängelse i 4 år och 9 månader och de två männen fängelse i 3 år och 9 månader.