Sök
Stäng Meny

Krogtillsyn resulterade i misstanke om olovlig hantering av alkohol

Under helgen 29–30 september genomförde polisen och Stockholms stad flera krogtillsyner tillsammans. Gemensamma insatser i krogmiljö görs regelbundet i syfte att förebygga våld och andra problem kopplade till alkoholservering.

Tillsynerna i helgen genomfördes på flera krogar i Stockholms innerstad, med både uniformerade och civilklädda poliser.

I krogmiljö arbetar polisen på flera olika sätt: uniformerat, civilt och dolt. Uniformerad polis har en brottsförebyggande effekt samtidigt som civilklädd polis i större utsträckning kan upptäcka brott. Dolt innebär att poliser uppträder som gäster och kan iaktta miljön under en längre tid.

Underåriga gäster

Vid en dold tillsyn på en krog upptäckte polisen tolv underåriga gäster, som alla var 17 år. Samtliga hade serverats alkohol utan legitimationskontroll. En av dem som serverade ungdomarna var ägaren till krogen, som nu misstänks för brottet olovlig hantering av alkohol. Straffet för brottet är böter eller fängelse i högst sex månader.

– Det är allvarligt att underåriga serveras alkohol på krogen, och det är mycket ovanligt att vi upptäcker så här många underåriga som serverats alkohol på en krog, säger Gisella Bjurhäll, kommunpolis på lokalpolisområde Norrmalm.

Ärendet är överlämnat till Stockholms stads tillståndsenhet för bedömning av krogens alkoholtillstånd.