Sök
Stäng Meny

Lyckad satsning på sjöresurser stoppade flertalet brott

Sjöpolisen

Genrebild sjöpolisverksamhet. Foto: Polisen

Under den gångna båtsäsongen har polisen i region Bergslagen genomfört försök med båtburen polis i vattendragen i Dalarna.

Sjöpolisverksamhet är i normalfallet baserade på öst- och västkusten varifrån man även utgår för uppdrag i Sveriges insjöar. Under sommarmånaderna förekommer mycket båttrafik på sjöarna i Dalarna, framför allt på Runn och i Siljan, men även i andra vattendrag i samband med olika evenemang.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att det förekommer onykterhet på sjön i ganska stor omfattning, brottslighet som är svår att beivra i den ordinarie linjeverksamheten säger Niklas Fredriksson, en av de poliser som specialutbildats för sjöpolistjänst.

På vattendragen i Dalarna har det under lång tid funnits en problembild med för höga hastigheter, onykterhet och vattenskoterförare med otillräcklig behörighet. Polisområdet har återkommande haft biträde av sjöpolisen i Stockholm för punktinsatser, men inför årets säsong fick polisområde Dalarna möjlighet till egen förmåga.

– Vi har haft tillgång till flera båtar, bland annat en 21 fotsbåt men även en mindre, taktisk farkost, säger Niklas Fredriksson.

Tillsammans med fyra kollegor har han under året genomgått en sjöpolisutbildning ledd av sjöpolisen i Stockholm. För att komma ifråga för polistjänst på sjön krävs fartygsbefälsexamen klass 8. Sjölagstiftning, teknisk manövrering och metoder att borda andra båtar är viktiga delar av utbildningen.

Den nya sjöresursen har funnits på plats och övervakat sjötrafiken bland annat under midsommarfirandet på och runt sjön Runn, vid Vansbrosimningen, Orsayran, Classic Car Week i Rättvik, Poker Run i Smedjebacken och Rave i Falun.

I samband med dessa evenemang har ett stort antal fritidsbåts- och vattenskoterförare kontrollerats för nykterhet och behörighet, totalt 134 stycken. Av dessa har sju personer rapporterats för sjöfylleri och en för grovt sjöfylleri. Sex båtförare har omhändertagits misstänkta för sjöfylleri men vid kontroll blåst under straffbar gräns. Fem ordningsböter avseende hastighet har utfärdats, en person omhändertogs för fylleri enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusad person).Ett antal drivande båtar har hanterats en utmätning har genomförts åt kronofogdemyndigheten.

Att hålla sig nykter på sjön har inte alltid varit en självklarhet för alla men på senare år har sjöpolisen upplevt en skillnad.

– Nykterheten på sjön har sett över en tioårsperiod förbättrats, säger Johan Skogfeldt, gruppchef på sjöpolisen i region Stockholm och en av de som utbildade Dalapoliserna.

– Vi ser att det blir allt vanligare att festande sällskap har en förare som håller sig nykter.

Noterbart gällande sjöfylleri är att det är fullt möjligt att göra sig skyldig till onykterhet till sjöss även i riktigt små farkoster, såsom roddbåtar och kajaker.

– Klarar man inte att framföra sin farkost på ett säkert sätt, till exempel genom att framföra sin båt på ett vårdslöst sätt kan man rapporteras för sjöfylleri även i såna små flytetyg säger Johan Skogfeldt.

Sjöpolisverksamheten i Dalarna kommer under oktober månad att utvärderas och beslut tas om hur verksamheten ska bedrivas kommande säsong.

Fakta sjöfylleri

Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Vid sjöfylleri är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. På en fritidsbåt kan det vara den person som navigerar.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt sjöfylleri

Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även en påverkad skeppare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Körkortsingripande vid sjöfylleri

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall vid dessa ärenden.