Sök
Stäng Meny

Vägnätet dammsugs efter kriminella

Brott på väg

Under temaveckan "Brott på väg" kontrollerades tusentals förare i polisregion Bergslagen. Bild: Polisen

Över 3000 förare kontrollerades under förra veckans temavecka "Brott på väg", ett koncept syftande till att samordna resurser för att hitta kriminella som rör sig i vägnätet. Drygt sjuttio konkreta brott uppdagades.

”Brott på väg” är ett koncept där polisen använder huvudvägnätet för att förebygga, förhindra och uppdaga brott som sker på och i anslutning till vägnätet. I trafikmiljö är polisens uppdrag att upprätthålla trafiksäkerheten, bekämpa brott samt skapa trygghet. Detta görs genom trafikrelaterade kontroller (hastighetsövervakning, nykterhetskontroller och beteendeövervakning), yrkestrafikkontroll (kontroll av farligt gods, kör- och vilotider), samt allmän brottspreventiv övervakning.

Genom att arbeta med konceptet ”Brott på väg” får polisen en operativ resurs med huvudvägnätet som fokusområde. De kriminella reser över stora delar av landet och använder därmed vägnätet. Arbetet bygger ibland på underrättelser, framtagna från tips av allmänheten eller från myndighetens underrättelsetjänst.

Vid trafikkontrollerna utförs vid behov utlänningskontroller och/eller ingående slagningar i polisens datasystem. En del kontroller innebär då samverkan med verksamheter som specialiserat sig på exempelvis utlänningsärenden eller narkotika. Ibland kan även externa experter som Kronofogdemyndigheten behöva kontaktas. Det handlar då oftast om beslag av fordon eller dyra föremål som gärningsmannen bär med sig.

Resultat:

I polisregion Bergslagen kontrollerades under temaveckan 3392 förare på temat ”Brott på väg”. Bland dessa förare uppdagades 21 narkotikabrott, tre vapenbrott och sju stölder och totalt 42 rattfyllerier, fördelat på 11 elva alkohol och 31 narkotika. 68 underrättelseuppslag upprättades. Totalt tolv inre utlänningskontroller genomfördes. Av totalt 2931 kontrollerade fordon var 186 tunga fordon.

Fördelat polisområdesvis kontrollerades i Värmland 1607 personer och 1418 fordon. Nio utlänningskontroller gjordes, sex narkotikabrott uppdagades, en stöld och tolv rattfyllerier.

I polisområde Dalarna kontrollerades 571 personer och 528 fordon. Tio narkotikabrott rapporterades samt 15 fall av rattfylleri.

Polisområde Örebro bokfördes 1214 personkontroller och 1171 fordonskontroller. Tre inre utlänningskontroller gjordes. 15 noterade narkotikabrott och sex stölder samt 15 rattfyllerier.

Frågor rörande artikeln besvaras på telefon 010-5636715